Gaerolwe Mesho Kwerepe Tribute to Sir Ketumile Joni a MASIRE

Gaerolwe Mesho Kwerepe
Wednesday, 05 July 2017
Gaerolwe Mesho Gaerolwe Mesho

Nna Gaerolwe Mesho Kwerepe ke tsala ya Sir Ketumile Masire e tona. Tota gase tsala re bana ba motho, botsalano jwa rona botswa kgakala, mo go rayang gore retswa mo mpeng e le nngwefela, ha o re motho ke kala yagago  le tswa mo thitong ya setlhare se le sengwe fela. 

Ketumile re kopane ka 1965. Erile  go kopana garona kene ka dumela go tsena mo palamenteng mme kene ke ngongorega keinyatsa mme tautona wa nako eo Sir Seretse Khama a nkgogela mo palamenteng a ntshupegetsa mabaka. Ka kene kele molemi Morui kena le di business kene ke akantse gore fa ke tsena mo palamenteng gagona yo o ka tlhokomelang. Seretse a mpontsha mosola wa go tsena mo palamenteng.

Tsatsi le neng ke kopana le Masire kene kesa apara sentle mme ke tshwanetse go tsena mo palamenteng, Masire a bona gore a ntsenye mo ntlong ya gagwe a nkadima suit, hempe e ntle e tshweu le thai. Golo mo gadira gore re tsalane ra nna ditsala tsa nnete tota. He became a friend in deed because he was there for me when I was in need. Ra tsalana go simolola gone foo ra nna bana ba motho. Re tshidile jalo, kene kenna mo ntlong yaga Mma Gaone pele re ka fiwa bonno gope, mme ebile a rile ke seka ka reka leha ele sepe. Re ntse jalo ka lorato leo le go thusana moo. Masire one a sanyatse ope mo tlhaloganyong. Yare letsatsi le lengwe ka mo gakolola. 

Gone go na le kgang e nngwe a tshwanetse go katosa batho go aga polase mme ka moraya kare oseka wa dira jalo wa katosa batho ba bangwe go aga polase mme ka mogakolola a dira  jaaka kene ke mmolelela, a nkutlwa a nthaya are ‘ke a go dumela’. A nkutlwa a tloga a ntshwara ka seatla. Ga tsoga kgang kele ko Kanye ya party ga nna modumo wa gore ba bangwe ba seka batlhophiwa. Bontsi jwa maloko bane ba dumalana gore Rre Kwelagobe le Rre Mmusi ba seka ba tlhopiwa mme ka sianela kogo ene bosigogare ka mmolella mafoko ao gore mo speech sa gago wago bua gore baseka batlhopiwa mme ko moraya kare nyaa o seka wa rialo, o beye mo morafeng hela, batho ba simolola go ngala, bo batlogela go tlhopa. Ankutlwa mo kgangnyeng e a hetola a kwala ka gosele a ikakanya mme morafe wa tlhopha Kwelagobe le Mmusi. Fa batho ba sena go ngala a tla ko go nna are ‘ke a go dumela, o mpabaletse’. Mabaka a otlhe are bogaganya mme ene ere a dira sengwe mo lapeng one a mpotsa pele, re rerisanya matshelo a rona re abelana dimpho tse ditona. Monongwaga ka May o ile a nthomelela madi a mantis, mme ka hakgakgamala ka kene kesa a kopa.  Mme ene ele tlwaelo go fana dimpho.

Jaana ke ledile. Ne kesa lelele Quett gore o sule. Go ne go itelela nna kere ketla sala kele wagamang kake sekgoropha hela gake bone mme kene ke thusiwa ke ene. Selelo same gase kitla se kgaotsa. Ketla fitlhelwa ke leso ntse ke lela hela. Keka ha re tshidileng kateng le Ketumile  a Joni a Masire. Ke ne ke mo kgatlha ka tsotlhe are ke morute le Seherero. A mowa wa gagwe o robale kakagiso. Mo dinaong tsaga Jeso retla raana ‘dumela tsala’. Kemo robatsa ka sehela sa SDA 213, Morekolodi Wame.

Gaerolwe Mesho Kwerepe (Former Ngamiland MP)

Kwerepe was elected the first Member of Parliament for Ngami in 1965. He was part of the first batch of 31 elected MPs who made up Botswana’s first national assembly post independence. He had 29 uninterrupted years as an MP

BG Calendar

« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31